Duże przedsiębiorstwa

Oprogramowanie do zarządzania usługami

Duże firmy oraz korporacje spotykają się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi efektywnego zarządzania zasobami i pracami swojego personelu, ich odpowiednim planowaniem oraz poprawną realizacją. Od dużych przedsiębiorstw oczekuje się najwyższej jakości usług. Z drugiej strony realizacja wykonywania usług dla klienta musi spełniać wszelkie wewnętrzne procedury. Dlatego też duże firmy decydują się na wdrożenie elastycznego narzędzia klasy Field Service Management, które będzie jednocześnie stało na straży utrzymania standardów firmowych oraz wspierało użytkowników w optymalnym planowaniu i realizacji zleceń.

Decydując się na rozwiązanie Ksavi Workforce, duże przedsiębiorstwo może w nieinwazyjny sposób uruchomić narzędzie wspierające zarządzanie i realizację zleceń w swoim zintegrowanym środowisku IT, dzięki czemu uzyska przewagę nad konkurencją w dostarczaniu do klientów usług najwyższej jakości.

Ksavi Workforce jest kompletnym rozwiązaniem klasy Field Service Management, które w dużych firmach może z powodzeniem zostać dostosowane do dowolnej branży, w której wymagane jest optymalne zarządzanie zasobami, planowanie zadań, realizacja zleceń, zarządzanie magazynami oraz stały podgląd i aktualizacja informacji o realizacji prac w terenie.

Dla sektora dużych przedsiębiorstw

oferujemy Ksavi Workforce w kilku wersjach

Standard

Przystosowany do pracy w małych przedsiębiorstwach
Idealny do rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem klasy Field Service Management
Wyczerpujący zestaw funkcji wspierających organizację

Premium

Zawiera wszystkie funkcje wersji Standard
Pełna gospodarka magazynowa
Modelowanie struktury obszarów działania
Funkcje integracyjne
API integracyjne
Dodatkowe raporty

Custom

Zawiera wszystkie funkcje wersji Standard
Możliwość wykonania dodatkowych funkcjonalności
Możliwość dostosowania istniejących funkcji

Model wdrożenia

Wszystkie wersje są oferowane jako instalacje w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Instalacja w chmurze

Instalacja w chmurze

Instalacja na infrastrukturze klienta

Instalacja na infrastrukturze klienta