Zarządzanie zmianą w organizacji

W wielu przypadkach wdrożenie nowego oprogramowania nie wiąże się jedynie z uruchomieniem systemu na danych klienta. Często najtrudniejszym elementem całego przedsięwzięcia jest przekonanie przyszłych użytkowników systemu do zmiany organizacyjnej spowodowanej wdrożeniem nowego narzędzia optymalizującego koszty i pracę pracowników. Nasza grupa ekspertów gotowa jest podjąć współpracę z firmami, które identyfikują problemy z wydajnością swojego personelu i pragną wdrożyć system, który pomoże jej uporządkować pracę organizacji pod kątem optymalnego wykorzystania czasu pracowników oraz używanego sprzętu.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań klasy Field Service Management, nasz zespół dokonuje analizy istniejących procesów w przedsiębiorstwie oraz na proponuje sposób w jaki cała organizacja może bezboleśnie zmienić sposób swojego działania wykorzystując przy tym nowe narzędzie IT. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest dokonanie pełnej analizy uwzględniającej każdy aspekt problemów, z którymi mierzy się aktualnie klient. W rezultacie całego przedsięwzięcia klient uzyska lepszą efektywność pracowników oraz osiągnie wzrost rentowności swojego przedsiębiorstwa.

fulfill the needs of the service industry 2

Zespół naszych ekspertów wspiera firmy we wprowadzaniu do organizacji nowych rozwiązań klasy Field Service Management. Staramy się w płynny i nieinwazyjny sposób ulepszać i unowocześniać istniejące procesy wykorzystując do tego Ksavi Workforce oraz inne dostępne narzędzia IT. Oferujemy szereg usług, które na każdym etapie wdrożenia pomogą decydentom uruchomić i przyzwyczaić pracowników do zmiany organizacyjnej. Wszystkie te usługi są poczynając od konsultingu, poprzesz pełen proces technicznego uruchomienia systemu, a kończąc na szkoleniach oraz osiągnięciu gotowości biznesowej organizacji, są częścią jednego dużego procesu zarządzania zmianą, który dodatkowo może być wspierany i monitorowany przez naszych wykwalifikowanych menedżerów projektu.