Wersja Standard

Wersja Standard systemu pozwala przedsiębiorstwom w łatwy sposób wprowadzić do swojej organizacji oprogramowanie klasy Workforce Management. Ksavi Workforce w tej wersji dostarcza niezbędnych funkcji do optymalizacji pracy personelu w małych firmach. W przypadku większych przedsiębiorstw nasze oprogramowanie pozwala bezboleśnie uruchomić narzędzie w mniejszej skali lub w części organizacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwości aktualizacji do wersji Premium w późniejszym czasie.
Wersja Standard zakłada pracę na poziomie zleceń z niewielkim wsparciem funkcjonalności zadań. Możesz używać wszystkich funkcji systemu do rejestracji, planowania, harmonogramowania realizacji oraz obsługi zleceń. Silnik procesujący zlecenia jest skonfigurowany, aby dostarczyć uproszczony model obsługi zlecenia z predefiniowanymi profilami użytkowników: dyspozytora i pracownika terenowego. Zarządzanie zadaniami jest dostępne w tej wersji, ale z ograniczeniem dostępu do katalogu zadań.
Poniżej znajduje się pełna lista funkcjonalności dostępnych w wersji Standard. Aby porównać tę wersję z innymi, przejdź do strony z tabelą porównawczą

System do zarządzania usługami serwisowymi w terenie

Standard

Optymalne harmonogramy

Planuj i optymalizuj czynności Twoich pracowników używając ergonomicznego interfejsu graficznego
Śledź zlecenia mające daty umówień z klientami
Zapisuj czas dostępności oraz wszystkie nieobecności pracowników
Czynności na harmonogramach kolorowane względem ich stanu
Zarządzaj planowaniem zleceń w trybie listy zleceń na dany dzień lub w szczegółowym trybie godzinowym

Zarządzanie klientami

Twórz i zarządzaj bazą swoich klientów i jego obiektów
Przechowuj informację o zleceniach realizowanych dla klienta na każdym z jego obiektów
Powiąż typy zleceń z klientem kontraktem SLA określając parametry czasów realizacji
Zarządzaj informacją o zasobach zainstalowanych oraz użytych podczas realizacji zleceń na obiektach klienta
Wykorzystaj możliwość przechowywania dodatkowych własnoręcznie zdefiniowanych informacji o kliencie oraz obiekcie klienta

Obsługa zleceń

Uprość i zestandaryzuj swój proces obsługi zlecenia
Uzyskaj dostęp do historii przebiegu zleceń
Śledź ostateczne terminy realizacji zleceń objętych umowami SLA
Użyj definicji typów zleceń do klasyfikacji i organizacji swojej pracy
Dostosuj zlecenia do charakteru swojej pracy wykorzystując własnoręcznie definiowane atrybuty zleceń
Skonfiguruj cykliczność zleceń do automatycznej generacji zleceń okresowych

Zadania

Zapisz na zadaniu informację o jego rzeczywistej realizacji, transporcie oraz zasobach użytych w czasie jego realizacji
Dodawaj załączniki do zadań on-line w trakcie ich realizacji
Śledź status zadania

Pracownicy i jednostki operacyjne

Zarządzaj ewidencją pracowników
Twórz kalendarze dostępności oraz notuj nieobecności pracowników
Przypisuj pracowników do jednostek operacyjnych
Zarządzaj zasobami magazynowymi pracownika

Zarządzanie Magazynem

Magazyny zasilane dokumentami magazynowymi PZ, MM, WZ
Zarządzaj ruchami magazynowymi przy pomocy dokumentów magazynowych
Twórz typy zasobów z własnoręcznie definiowanymi atrybutami
Zarządzaj katalogiem zasobów przydzielając typy do grup
Użyj pracowników oraz klientów jako wirtualne magazyny

Elastyczna konfiguracja

Duża ilość elementów konfiguracyjnych do dostosowania system do specyfiki swojego przedsiębiorstwa
Predefiniowane załączniki do tworzonego zlecenia lub zadania
W pełni konfigurowalny katalog zleceń
W pełni konfigurowalny katalog zasobów
Dodatkowe dedykowane pola dla wielu elementów systemu

Uprawnienia

Zarządzanie kontem użytkownika
Przypisywanie profili do użytkowników
Predefiniowane profile dla Dyspozytora, Pracownika terenowego oraz Administratora

Mapy

Przeglądaj zlecenia ekip na mapie
Przeglądaj obiekty klienta na mapie
Przeglądaj nieprzydzielone zlecenia na mapie
Szczegóły zlecenia dostępne z poziomu mapy

Raportowanie

Rozliczenie zlecenia w formacie R+M+T
Zestaw standardowych raportów
Raporty zleceń i zadań

Dostęp mobilny

Informuj swój personel o pilnych zgłoszeniach przez dostęp on-line do systemu
Zbierz podpis elektroniczny klienta na miejscu realizacji
Uzupełniaj informacje na temat zadania podczas jego realizacji
Dodawaj załączniki i wypełniaj własnoręcznie zdefiniowane dodatkowe atrybuty zadania
Uzyskaj dostęp do szczegółów zlecenia oraz klienta będąc w terenie
Standardowy dostęp przez WWW z dowolnej lokalizacji
Bogata natywna aplikacja mobilna na system Android