Konsulting i Wsparcie

Usługi konsultacyjne oraz wsparcia działania systemu są ważnymi aspektami uzupełniającymi ogólny proces wdrożenia rozwiązania. W wielu przypadkach istnieje potrzeba rozpoczęcia projektu od współpracy konsultacyjnej z kadrą zarządzającą i decyzyjna. Usługi wsparcia okazują się użyteczne jako dodatek do pracy użytkowników z systemem po jego wdrożeniu.

Konsulting

Wśród firm pracujących realizujących prace w terenie, wiele obowiązków pracowników oraz procesów biznesowych wykazuje wspólne cechy. Jednak z racji tego, że każde przedsiębiorstwo posiada własne sposoby realizacji zleceń oraz działa w odmiennych sektorach branżowych, część wykonywanych działań jest specyficzna w danej organizacji. Dlatego też, niemożliwym jest znaleźć jeden standardowy i wspólny dla wszystkich zestaw procesów optymalizujących zarządzanie i obsługę prac. Posiadając szerokie doświadczenie jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą pochodzącą z innych wdrożeń systemów klasy Workforce Management, niejednokrotnie wykraczającą poza daną branżę. Dzięki tak przekrojowo zebranemu doświadczeniu z wykorzystaniem KSAVI Workforce, jesteśmy w stanie zaproponować i wdrożyć rozwiązania, które w maksymalnym stopniu zoptymalizują pracę całej organizacji

Zarządzanie kontraktami
Harmonogramowanie usług

Wsparcie

Skuteczne wdrożenie systemu informatycznego niekoniecznie wiąże się z zakończeniem prac całego zespołu. Niejednokrotnie klient oczekuje ciągłego kontaktu z naszymi ekspertami w celach konsultacyjnych lub dokonywania drobnych aktualizacji oraz zmian w rozwiązaniu. Jako dodatkową usługę powdrożeniową wspieramy klienta w użytkowaniu i utrzymywaniu działającego systemu. Nasz zespół jest gotowy przyjąć, zidentyfikować oraz rozwiązać przychodzące od klienta zgłoszenia. Usługi wsparcia oferujemy na kilku poziomach, z różnymi czasami reakcji oraz czasami rozwiązywania problemów, w zależności od zdeklarowanej potrzeby klienta. Do obsługi wsparcia udostępniamy dodatkowo narzędzie klasy Trouble Ticket, w którym zarówno strona klienta jak i nasza zarządza obsługiwanymi zgłoszeniami.

Uzupełnieniem usługi wsparcia jest dostępność naszego zespołu administratorów, którzy czuwają nad poprawnym działaniem systemu w reżimie 24/7. Zespół posiada wypracowane procedury nadzoru działającej infrastruktury i oprogramowania, które w łatwy sposób mogą zostać dostosowane i wdrożone w dedykowanym rozwiązaniu uruchamianym dla klienta.