Likwidacja szkód

Jedną z gałęzi branży ubezpieczeniowej jest likwidacja szkód. Obsługując wiele zgłoszeń likwidacyjnych dziennie, firmy ubezpieczeniowe muszą je weryfikować oraz oceniać przeważnie w miejscach, gdzie dane zniszczenie mienia miało miejsce. Aby wycenić i poznać wszelkie okoliczności powstania uszkodzeń, do klienta w ustalonym terminie wysyłani są rzeczoznawcy. Tworzenie planów wizyt oraz określanie optymalnych terminów spotkań z klientami to wyzwanie, któremu firmy ubezpieczeniowe muszą stawiać czoła każdego dnia.

Zoptymalizuj planowanie oraz monitorowanie realizacji zleceń

Ksavi Workforce oferuje funkcjonalność zarządzania wizytami terenowymi rzeczoznawców. Po rozpoznaniu charakteru szkody wybierany jest odpowiedni rzeczoznawca bazując na wymaganych kwalifikacjach, jego dostępności, czasie pracy oraz zalecanym terminie spotkania. Wsparcie dla umów SLA pomaga użytkownikowi śledzić i zarządzać zgłoszeniami o wymaganym terminie realizacji. Optymalne planowanie oraz możliwość szybkiego przeplanowania są cennym wyróżnikiem systemu, kiedy przyjdzie nam zarządzać spotkaniami z klientem. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z optymalizacją planowania spotkań, KSAVI Workforce oferuje intuicyjne narzędzie dla przedsiębiorstwa zarządzającego organizacją pracy rzeczoznawców. Dyspozytorzy otrzymują dostęp do zestawu widoków, dzięki którym mogą efektywnie planować realizację wizyt oraz ustalać harmonogramy poszczególnych rzeczoznawców. Moduł podpowiedzi odpowiedniego rzeczoznawcy bazuje na wymaganych kompetencjach oraz terminach spotkań z klientem. Ułatwia to pracę dyspozytora co w konsekwencji zwiększa efektywność wszystkich pracowników oraz pozwala na szybkie reagowanie na zgłoszenia od klientów.

Zwiększ efektywność pracowników

Każdy z rzeczoznawców odniesie korzyść z korzystania z oprogramowania Ksavi Workforce. Mobilny dostęp do systemu umożliwia wykonywanie szeregu czynności będąc w terenie. Gromadzenie danych z terenu w trakcie realizacji prac eliminuje narzut późniejszej dodatkowej pracy biurowej. Aplikacja pozwala na wypełnianie pól dodatkowych oraz dodawanie wielu załączników do zleceń likwidacyjnych. Wprowadzone dane stają się natychmiastowo dostępne dla innych systemów ubezpieczeniowych, które wykorzystują je w zależnych procesach.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających firmę ubezpieczeniową w optymalizacji zarządzania rzeczoznawcami i zleceniami likwidacyjnymi. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanych wizyt. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży ubezpieczeniowej wspierając zarówno pracowników centrum dyspozycyjnego jak i rzeczoznawców. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specjalnych wymagań firmy ubezpieczeniowej. Elastyczny model danych pozwala na definiowanie własnych typów zleceń, pól oraz atrybutów, które będą wypełniane podczas wizyty likwidacyjnej.

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Zarządzaj umówieniami z klientem
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji