Małe i średnie przedsiębiorstwa

Oprogramowanie do zarządzania usługami

Małe i średnie przedsiębiorstwa spotykają się z podobnymi wyzwaniami z którymi mierzą się duże organizacje. Zwykle pojawiające się problemy są podobnej natury, jednak występują w dużo mniejszej skali. W sytuacji, kiedy takie zjawisko zostanie już zaobserwowane, można to uznać za dobry moment na wyszukanie i wdrożenie rozwiązania IT, które pomoże rozwiązać pojawiające się problemy, zanim urosną one do zbyt dużych rozmiarów generując niepotrzebnie dodatkowe koszty.

Z oprogramowaniem do optymalizacji prac Ksavi Workforce, małe i średnie firmy mogą sprostać takim wyzwaniom. Dzięki intuicyjnemu i ergonomicznemu interfejsowi narzędzie może w łatwy sposób zostać wdrożone standaryzując procesy działające w firmie. Szereg konfigurowalnych funkcjonalności systemu umożliwia jego dostosowanie do wielu dobrze znanych branż wymagających umiejętnego zarządzania pracami personelu w terenie.

Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

oferujemy Ksavi Workforce w kilku wersjach

Standard

Przystosowany do pracy w małych przedsiębiorstwach
Idealny do rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem klasy Field Service Management
Wyczerpujący zestaw funkcji wspierających organizację

Premium

Zawiera wszystkie funkcje wersji Standard
Pełna gospodarka magazynowa
Modelowanie struktury obszarów działania
Funkcje integracyjne
API integracyjne
Dodatkowe raporty

Custom

Zawiera wszystkie funkcje wersji Standard
Możliwość wykonania dodatkowych funkcjonalności
Możliwość dostosowania istniejących funkcji

Model wdrożenia

Wszystkie wersje są oferowane jako instalacje w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Instalacja w chmurze

Instalacja w chmurze

Instalacja na infrastrukturze klienta

Instalacja na infrastrukturze klienta