Usługi sprzątające

W dzisiejszych czasach firmy sprzątające muszą zmierzyć się z problemem obsługi wielu różnorodnych zleceń, które niejednokrotnie mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel oraz wymagają użycia odpowiedniego sprzętu czyszczącego. Zapotrzebowanie użycia tego samego sprzętu i kompetentnych pracowników w tym samym czasie w różnych zleceniach staje się czynnikiem, który wpływa na poprawne utworzenie harmonogramu prac. Optymalnie zaplanowany dzień pracy dla wszystkich zasobów pozwoli firmie zwiększyć liczbę wykonanych usług w ciągu dnia.

Aby łatwo uporać się z tymi wyzwaniami oraz zmniejszyć ryzyko niskiej wydajności personelu, Ksavi Workforce jest idealnym rozwiązaniem. Pomaga Twojemu przedsiębiorstwu zorganizować dzień pracy, optymalnie zarządzać pojawiającymi się zleceniami oraz pozwala na maksymalizację wydajności pracowników w terenie. Biorąc na siebie ciężar zarządzania personelem, harmonogramami, zadaniami oraz zleceniami, pozwala firmie skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości usług.

Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specjalnych wymagań Twojej firmy. Rozszerzalny model danych pozwala na definiowanie pól niestandardowych, aby dostosować oprogramowanie do każdego z różnych rodzajów usług branży sprzątającej.

Branżowe przykłady zastosowań

Sprzątanie biur
Sprzątanie mieszkań
Czyszczenie dywanów
Czyszczenie okien
Usługi odkurzania oraz wypożyczalni sprzętu czyszczącego
Sprzątanie samochodów

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Dostosuj godziny pracy i dyżury pracowników do trybu zmianowego
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach