Wersja Premium

Celem wersji Premium jest dostarczenie pełnej funkcjonalności systemu klasy Workforce Management wspierającej użytkownika w optymalizacji ewidencji, zarządzania oraz harmonogramowania prac swojego personelu. Wersja Premium rozszerza zestaw funkcji wersji Standard oraz wprowadza nowe włączając w to możliwość szczegółowego planowania realizacji zleceń na poziomie zadań wraz z otwartym i konfigurowalnym katalogiem zadań.

Wraz ze wzrostem Twojej organizacji, koszty utrzymania efektywności pracy personelu również rosną. Używając wersji Standard w łatwy sposób można zaktualizować oprogramowania do wersji Premium, aby móc używać bardziej wyszukanych narzędzi do optymalizacji prac. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo realizuje więcej zleceń, centrum dyspozycyjne wymaga większej ilości pracowników, ekipy terenowe pracują w osobnych obszarach geograficznych lub posiadasz personel realizujący zlecenia z kilku branż, to prawdopodobnie potrzebujesz bardziej wyszukanego rozwiązania do zrządzania i optymalizacji pracy pracowników. Wersja Premium dostarcza szczegółowe planowanie prac na poziomie zadań wraz z modułem podpowiedzi najlepszej ekipy realizacyjnej. Rozszerzony moduł budowy struktury operacyjnej, pełne wsparcie magazynu oraz konfigurowalny proces obsługi zleceń daje możliwość zarządzania większymi organizacjami uwzględniając możliwość użycia systemu w różnych jednostkach organizacyjnych.

Poniżej znajduje się pełna lista elementów funkcjonalnych dostępnych w wersji Premium. Aby porównać tę wersję z innymi, przejdź do strony z tabelą porównawczą.

Premium

Optymalne Harmonogramy

Planuj i optymalizuj czynności Twoich pracowników używając ergonomicznego interfejsu graficznego
Śledź zlecenia mające daty umówień z klientami
Zapisuj czas dostępności oraz wszystkie nieobecności pracowników
Czynności na harmonogramach kolorowane względem ich stanu
Zarządzaj planowaniem zleceń w trybie listy zleceń na dany dzień lub w szczegółowym trybie godzinowym
Planuj zlecenia na godzinowym harmonogramie realizacji jego zadań
Pozwól, aby system podpowiedział Ci najlepszych pracowników do realizacji zadania

Zarządzanie klientami

Twórz i zarządzaj bazą swoich klientów i jego obiektów
Przechowuj informację o zleceniach realizowanych dla klienta na każdym z jego obiektów
Powiąż typy zleceń z klientem kontraktem SLA określając parametry czasów realizacji
Zarządzaj informacją o zasobach zainstalowanych oraz użytych podczas realizacji zleceń na obiektach klienta
Wykorzystaj możliwość przechowywania dodatkowych własnoręcznie zdefiniowanych informacji o kliencie oraz obiekcie klienta

Obsługa zleceń

Uprość i zestandaryzuj swój proces obsługi zlecenia
Uzyskaj dostęp do historii przebiegu zleceń
Śledź ostateczne terminy realizacji zleceń objętych umowami SLA
Użyj definicji typów zleceń do klasyfikacji i organizacji swojej pracy
Dostosuj zlecenia do charakteru swojej pracy wykorzystując własnoręcznie definiowane atrybuty zleceń
Skonfiguruj cykliczność zleceń do automatycznej generacji zleceń okresowych
Podziel większe zlecenia na mniejsze zadania
Przypisuj użytkowników uprawnienia do obsługi poszczególnych etapów realizacji zleceń

Zadania

Zapisz na zadaniu informację o jego rzeczywistej realizacji, transporcie oraz zasobach użytych w czasie jego realizacji
Dodawaj załączniki do zadań on-line w trakcie ich realizacji
Śledź status zadania
Skonfiguruj własne typy zadań, aby dostosować system do własnych potrzeb
Przechowuj informacje uzupełniające we własnoręcznie zdefiniowanych dodatkowych atrybutach zadania
Twórz szczegółowe harmonogramy godzinowe na poziomie zadań

Pracownicy i Jednostki operacyjne

Zarządzaj ewidencją pracowników
Twórz kalendarze dostępności oraz notuj nieobecności pracowników
Przypisuj pracowników do jednostek operacyjnych
Zarządzaj zasobami magazynowymi pracownika
Podglądaj harmonogramy zadań pracownika
Twórz strukturę zespołów terenowych i jednostek zarządzających
Przypisuj certyfikaty, kompetencje oraz inne kwalifikacje w celu optymalnego planowania
Twórz strukturę obszarów działania

Zarządzanie Magazynem

Magazyny zasilane dokumentami magazynowymi PZ, MM, WZ
Zarządzaj ruchami magazynowymi przy pomocy dokumentów magazynowych
Twórz typy zasobów z własnoręcznie definiowanymi atrybutami
Zarządzaj katalogiem zasobów przydzielając typy do grup
Użyj pracowników oraz klientów jako wirtualne magazyny
Twórz wiele magazynów i dostosuj do własnych potrzeb gospodarki zasobami

Elastyczna Konfiguracja

Duża ilość elementów konfiguracyjnych do dostosowania system do specyfiki swojego przedsiębiorstwa
Predefiniowane załączniki do tworzonego zlecenia lub zadania
W pełni konfigurowalny katalog zleceń
W pełni konfigurowalny katalog zasobów
Dodatkowe dedykowane pola dla wielu elementów systemu
W pełni konfigurowalny katalog zadań

Uprawnienia

Zarządzanie kontem użytkownika
Przypisywanie profili do użytkowników
Predefiniowane profile dla Dyspozytora, Pracownika terenowego oraz Administratora
3-poziomowy elastyczny mechanizm uprawnień
Bogaty zestaw atomowych uprawnień i predefiniowanych ról
Elastyczne zarządzanie rolami i profilami

Mapy

Przeglądaj zlecenia ekip na mapie
Przeglądaj obiekty klienta na mapie
Przeglądaj nieprzydzielone zlecenia na mapie
Szczegóły zlecenia dostępne z poziomu mapy
Przeglądaj zadania ekipy na mapie
Przeglądaj nieprzydzielone zadania na mapie
Szczegóły zadania dostępne z poziomu mapy

Raportowanie

Rozliczenie zlecenia w formacie R+M+T
Zestaw standardowych raportów
Raporty zleceń i zadań

Dostęp mobilny

Informuj swój personel o pilnych zgłoszeniach przez dostęp on-line do systemu
Zbierz podpis elektroniczny klienta na miejscu realizacji
Uzupełniaj informacje na temat zadania podczas jego realizacji
Dodawaj załączniki i wypełniaj własnoręcznie zdefiniowane dodatkowe atrybuty zadania
Uzyskaj dostęp do szczegółów zlecenia oraz klienta będąc w terenie
Standardowy dostęp przez WWW z dowolnej lokalizacji
Bogata natywna aplikacja mobilna na system Android