Porównaj wersje

Cecha funkcjonalna

Free

Standard

Premium

Dedykowane

Funkcjonalne harmonogramy oraz dyspozycja na poziomie zleceń
Funkcjonalne harmonogramy oraz dyspozycja na poziomie zadań
Zarządzanie klientami
Predefiniowany uproszczony proces obsługi zlecenia
Zaawansowane zarządzanie zleceniami
Zadania
Zaawansowane zarządzanie zadaniami oraz konfiguracja typów zadań
Pracownicy oraz jednostki operacyjne
Tworzenie struktury obszarów działania i jednostek operacyjnych
Zarządzanie zasobami magazynowymi
Zarządzanie użytkownikami
Mapy
Raportowanie
Elastyczna konfiguracja
Natywna aplikacja mobilna
Zarządzanie profilami i rolami użytkowników
Importy i eksporty danych
Dodatkowe zabezpieczenie dostępu dedykowanym VPN
Możliwość wytworzenia dedykowanych funkcjonalności
Możliwość dostosowania istniejących funkcji do specyficznych wymagań
API integracyjne
Usługi integracyjne
Ograniczenie

Free

Standard

Premium

Custom

Ilość magazynów 1 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Ilość obszarów działania 1 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Ilość dyspozytorów 1 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Ilość pracowników terenowych 3 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Maksymalny rozmiar załącznika 1 MB 8 MB 16 MB Bez limitu
Maksymalny ilość zleceń / miesiąc 100 Bez limitu Bez limitu Bez limitu