Telekomunikacja

Branża telekomunikacyjna to bardzo specyficzna dziedzina, gdzie wszystkie usługi zarówno dla klientów prywatnych jak i komercyjnych muszą odznaczać się wysoką dostępnością. Firmy odpowiedzialne za dostarczanie i utrzymanie usług muszą być pewne, że ich infrastruktura i urządzenia działają wydajnie i w sposób ciągły. W przypadku uszkodzenia elementu sieciowego lub medium transmisyjnego, powrót do jego poprawnej pracy jest sprawą krytyczną. Centrum obsługi musi zareagować natychmiastowo. Po identyfikacji charakteru usterki oraz jej wpływu na działanie usług, proponowane jest odpowiednie rozwiązanie. Eksperci i dyspozytorzy z centrum obsługi wybierają odpowiednie ekipy terenowe bazując na wymaganych i dostępnych kompetencjach, potrzebnym sprzęcie, dostępności pracowników i spodziewanym czasie naprawy. Optymalne planowanie oraz możliwość szybkiego przeplanowania zadań pozwoli ci na szybką reakcję oraz wznowienie działania usług w krótkim czasie.

Zoptymalizuj planowanie oraz monitorowanie realizacji zleceń

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z optymalizacją planowania prac, Ksavi Workforce oferuje intuicyjne narzędzie dla centrów dyspozycyjnych. Dyspozytorzy otrzymują dostęp do zestawu widoków, dzięki którym mogą efektywnie planować realizację zleceń oraz ustalać harmonogramy poszczególnych zespołów. Szereg udogodnień systemu ułatwia jego codzienną pracę oraz pozwala na szybką reakcję na pojawiające się nowe zgłoszenia. Moduł podpowiedzi najlepszej ekipy bazuje na wymaganych kompetencjach, aktualnej dostępności czasowej pracowników oraz terminach umówień z klientem. Dodatkowe wsparcie dla umów SLA pomaga śledzić oraz zarządzać krytycznymi zgłoszeniami objętymi wymaganym terminem realizacji.

Aby zapobiegać przypadkowym awariom cała infrastruktura i urządzenia telekomunikacyjne muszą być stale kontrolowane i sprawdzane. Mobilne ekipy terenowe wykonują okresowe przeglądy na obiektach klienta, aby sprawdzić stan techniczny zainstalowanych urządzeń. KSAVI Workforce dostarcza funkcjonalność zleceń cyklicznych, które system automatycznie generuje na podstawie zdefiniowanej wcześniej częstotliwości. Dyspozytorzy w centrum serwisowym otrzymują w jednym miejscu komplet aktualnych oraz przyszłych zleceń czekających na dokładnie rozplanowanie.

Zwiększ efektywność pracowników

Mobilny dostęp do systemu umożliwia wykonywanie szeregu czynności będąc na obiekcie, na którym realizowane jest zlecenie. Gromadzenie danych z terenu w trakcie realizacji prac eliminuje narzut późniejszej dodatkowej pracy biurowej. Mobilny dostęp do systemu zapewnia, iż wszelkie niezbędne schematy i instrukcje urządzeń są dostępne bezpośrednio z poziomu realizowanego zlecenia. Ewidencja zużytych materiałów oraz zarządzanie sprzętem użytym podczas wykonywania prac uszczelnia procesy gospodarki magazynowej zwiększając jednocześnie jakość usług utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Wszystkie zmiany wykonane na zasobach sieciowych są zapisywane w bazie danych, co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie tych informacji w zależnych procesach takich jak dostarczanie i utrzymanie usług telekomunikacyjnych. Zgromadzone dane stanowią również materiał do analizy najbardziej awaryjnych miejsc w sieci, co umożliwi objęcie zidentyfikowanych urządzeń dokładniejszą kontrolą serwisową w przyszłości.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających Twoją organizację w optymalizacji zarządzania pracownikami i zleceniami. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanej pracy włączając w to gospodarkę magazynową oraz śledzenie zużytych materiałów. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży telekomunikacyjnej wspierając zarówno pracowników centrum serwisowego jak i ekipy terenowe. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specjalnych wymagań Twojej firmy telekomunikacyjnej. Elastyczne sposoby konfiguracji pozwalają na definiowanie dowolnych typów realizowanych usług jak np. instalacje, naprawy, przeglądy.

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Dostosuj godziny pracy i dyżury pracowników do trybu zmianowego
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików
Zarządzaj i monitoruj zlecenia objęte parametrami SLA
Zarządzanie pracownikami w terenie

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Składaj zapotrzebowania na zasoby magazynowe podczas realizacji prac
Korzystaj z dostępu do aktualnego stanu magazynowego i zapisuj użycie materiałów
Uzyskaj dostęp do instrukcji i schematów obsługiwanych obiektów
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach