Ochrona i Bezpieczeństwo

Szeroki zakres urządzeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę wymaga perfekcyjnego doboru wykwalifikowanego personelu oraz używanego sprzętu. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość instalacji wykonanej w obiektach objętych ochronioną (domach, biurach, halach produkcyjnych, itp.). Aby utrzymać działające systemy w dobrym stanie, niezbędne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów wykonanych instalacji. Obok odpowiednio dobranego systemu ochrony, personel pracodawcy musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a miejsca pracy powinny być odpowiednio przygotowane. W tym wypadku cykliczne szkolenia pracowników oraz przeglądy zainstalowanych systemów są niezbędne aby firma czuła się spokojnie, co z kolei pozwala skoncentrować się na rzeczywistej działalności.

Zwiększ efektywność pracowników

Twoi klienci oczekują od ciebie usług na najwyższym poziomie, uwzględniając przy tym punktualność, profesjonalność personelu oraz niezawodność wykonywanej instalacji. Aby sprawnie radzić sobie w branży zapewniania bezpieczeństwa i ochrony musisz mierzyć się z tymi wyzwaniami jednocześnie. Pilne potrzeby klienta, planowanie prac, zarządzanie magazynem w połączeniu z koniecznością utrzymania wydajności i opłacalności swojej firmy staje się trudniejsze, szczególnie gdy liczba zamawianych usług rośnie. Z Ksavi Workforce możesz poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami w efektywny i prosty sposób. Optymalne planowanie, cykliczne zlecenia, usprawnione zarządzanie zasobami magazynowymi oraz dostęp do danych poprzez aplikację mobilną tworzy potężne narzędzie do organizacji pracy. Moduł podpowiedzi najlepszego eksperta bazuje na wymaganych kompetencjach, aktualnej dostępności czasowej pracowników oraz terminach umówień z klientem. Dodatkowe wsparcie dla umów SLA pomaga śledzić oraz zarządzać krytycznymi zgłoszeniami objętymi wymaganym terminem realizacji. Pracownicy centrum dyspozycyjnego otrzymują w jednym miejscu komplet danych o realizacji zleceń zarówno aktualnych jak i przyszłych oczekujących na szczegółowy harmonogram.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających Twoją organizację w optymalizacji zarządzania pracownikami i zleceniami. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanej pracy włączając w to gospodarkę magazynową oraz śledzenie zużytych materiałów. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży instalacji i kontroli systemów bezpieczeństwa wspierając zarówno pracowników centrum serwisowego jak i personel pracujący w terenie. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specjalnych wymagań Twojej firmy. Elastyczne sposoby konfiguracji pozwalają na definiowanie dowolnych typów realizowanych usług jak np. montaż, przegląd, interwencja, szkolenie.

Branżowe przykłady zastosowań

Instalacje alarmowe
Instalacje systemów monitoring
Usługi ochroniarskie
Inspekcje i instalacje sprzętu BHP
Instalacje i przeglądy sprzętu przeciwpożarowego

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Dostosuj godziny pracy i dyżury pracowników do trybu zmianowego
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików
Zarządzaj i monitoruj zlecenia objęte parametrami SLA

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Składaj zapotrzebowania na zasoby magazynowe podczas realizacji prac
Korzystaj z dostępu do aktualnego stanu magazynowego i zapisuj użycie materiałów
Uzyskaj dostęp do instrukcji i schematów obsługiwanych obiektów
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach