Szkolenia

Mając na uwadze fakt, iż szkolenia są opcjonalnym elementem wdrożenia, w dalszym ciągu pełnią ważną rolę w procesie osiągnięcia gotowości biznesowej do uruchomienia nowego rozwiązania w organizacji. Dlatego też rekomendujemy wykorzystanie przygotowanych przez nasz zespół materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej. Dodatkowo w ramach usług szkoleniowych oferujemy wykonywanie podręczników użytkownika oraz instrukcji stanowiskowych dedykowanych dla wybranej grupy użytkowników wykorzystującej Ksavi Workforce (np. dyspozytorzy, administratorzy biznesowi).

W przypadku, gdy przygotowane materiały elektroniczne są niewystarczające, oferujemy wykonanie dedykowanych szkoleń. Na podstawie zidentyfikowanego profilu grupy użytkowników oraz określonego zakresu szkolenia przygotowujemy dedykowany materiał oraz przeprowadzamy szkolenie. Preferujemy wykonywanie szkoleń w sposób zdalny wykorzystując standardowe narzędzia WWW. Na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać szkolenia stacjonarne.

Zarządzanie pracownikami w terenie

Jako dodatek uzupełniający procesy szkoleniowe oferujemy elektroniczną platformę sprawdzająca nabytą wiedzę oraz kompetencje uzyskane przez uczestników szkoleń.