Instalacje i utrzymanie sprzętu

Instalacja i utrzymanie urządzeń obejmują swoim zasięgiem szeroką gamę branż, w których używa się różnorodnego rodzaju dedykowanego sprzętu, niezależnie od tego czy urządzenia są własnością Twojego przedsiębiorstwa czy też stanowią majątek Twojego klienta. W tej dziedzinie zawsze jest potrzeba wykonywania częstych przeglądów, aby utrzymać je w dobrym stanie. Pracownicy terenowi okresowo odwiedzają obiekty klienckie by sprawdzić stan techniczny zainstalowanych tam urządzeń bądź ich podzespołów. Mimo to, awarie sprzętu nadal występują. Zarówno naprawom, przeglądom konserwacyjnym jak i instalacjom należy poświęcić wiele uwagi. Po rozpoznaniu charakteru zgłoszenia identyfikowany jest sposób jego wykonania. Eksperci i dyspozytorzy z centrum obsługi wybierają odpowiednie ekipy terenowe bazując na wymaganych i dostępnych kompetencjach, potrzebnym sprzęcie i aktualnej dostępności pracowników. Istotne jest również ustalenie odpowiedniego terminu realizacji. Wszystkie aktualne prace muszą być połączone w jeden harmonogram razem z wcześniej zaplanowanymi pracami serwisowymi. Optymalne planowanie oraz możliwość szybkiego przeplanowania zadań pozwoli ci na szybką reakcję na zgłoszenie oraz osiągnięcie wysokiej efektywności wszystkich zespołów.

Zoptymalizuj planowanie oraz monitorowanie realizacji zleceń

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z optymalizacją planowania prac, Ksavi Workforce oferuje intuicyjne narzędzie dla centrów dyspozycyjnych. Dyspozytorzy otrzymują dostęp do zestawu widoków, dzięki którym mogą efektywnie planować realizację zleceń oraz ustalać harmonogramy poszczególnych zespołów. Szereg udogodnień systemu ułatwia ich codzienną pracę oraz pozwala na szybką reakcję na pojawiające się nowe zgłoszenia. Moduł podpowiedzi najlepszej ekipy bazuje na wymaganych kompetencjach, aktualnej dostępności czasowej pracowników oraz terminach umówień z klientem. Dodatkowe wsparcie dla umów SLA pomaga śledzić oraz zarządzać krytycznymi zgłoszeniami objętymi wymaganym terminem realizacji. Aby zapobiegać przypadkowym awariom urządzeń, muszą one być stale kontrolowane i sprawdzane. Mobilne ekipy terenowe wykonują okresowe przeglądy na obiektach klienta, aby sprawdzić stan techniczny zainstalowanych urządzeń. Ksavi Workforce dostarcza funkcjonalność zleceń cyklicznych, które system automatycznie generuje na podstawie zdefiniowanej wcześniej częstotliwości. Dyspozytorzy w centrum serwisowym otrzymują w jednym miejscu komplet aktualnych oraz przyszłych zleceń czekających na dokładnie rozplanowanie.

Zwiększ efektywność pracowników

Mobilny dostęp do systemu umożliwia wykonywanie szeregu czynności będąc na obiekcie, na którym realizowane jest zlecenie. Gromadzenie danych z terenu w trakcie realizacji prac eliminuje narzut późniejszej dodatkowej pracy biurowej. Ewidencja zużytych materiałów oraz zarządzanie sprzętem użytym podczas wykonywania prac uszczelnia procesy gospodarki magazynowej zwiększając jednocześnie jakość usług utrzymania infrastruktury sprzętowej. Zgromadzone dane stanowią również materiał do analizy najbardziej awaryjnych urządzeń, co umożliwi objęcie ich dokładniejszą kontrolą serwisową w przyszłości.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających Twoją organizację w optymalizacji zarządzania pracownikami i zleceniami. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanej pracy włączając w to gospodarkę magazynową oraz śledzenie zużytych materiałów. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży Instalacji i utrzymania urządzeń, wspierając zarówno pracowników centrum serwisowego jak i ekipy terenowe. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specyfiki usług utrzymania dowolnego sprzętu. Elastyczne sposoby konfiguracji pozwalają na definiowanie dowolnych typów realizowanych usług jak np. instalacje, naprawy, przeglądy.

Branżowe przykłady zastosowań

Komputery i sprzęt biurowy
Sprzęt piekarniczy
Sprzęt medyczny
Instalacje ogniw słonecznych
Windy
Domofony i wideofony
Maszyny vendingowe

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Dostosuj godziny pracy i dyżury pracowników do trybu zmianowego
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików
Zarządzaj i monitoruj zlecenia objęte parametrami SLA

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Składaj zapotrzebowania na zasoby magazynowe podczas realizacji prac
Korzystaj z dostępu do aktualnego stanu magazynowego i zapisuj użycie materiałów
Uzyskaj dostęp do instrukcji i schematów obsługiwanych obiektów
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach