Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja

Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja (DDD) to branża, w której kluczem do sukcesu jest staranność i regularność wykonywanych działań. Pracownicy terenowi cyklicznie sprawdzają stan techniczny zainstalowanych karmników oraz aktywność działania szkodników w punktach kontrolnych. Standardowe usługi kontroli okresowych często muszą być przeplatane z nagłymi zgłoszeniami pochodzącymi zarówno od klientów indywidualnych jak i komercyjnych. Optymalne planowanie oraz możliwość szybkiego przeplanowania pozwoli Ci na realizację wszystkich zgłoszeń w wymaganych terminach, co znacząco wpłynie na jakość wykonywanych usług, zadowolenie Twoich klientów oraz zwiększenie efektywności Twojego personelu.

Zoptymalizuj planowanie oraz monitorowanie realizacji zleceń

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z optymalizacją planowania prac, Ksavi Workforce oferuje intuicyjne narzędzie dla centrów dyspozycyjnych. Dyspozytorzy otrzymują dostęp do zestawu widoków, dzięki którym mogą efektywnie planować realizację zleceń oraz ustalać harmonogramy poszczególnych zespołów. Szereg udogodnień systemu ułatwia ich codzienną pracę oraz pozwala na szybką reakcję na pojawiające się nowe zgłoszenia. Moduł podpowiedzi najlepszej ekipy bazuje na wymaganych kompetencjach, aktualnej dostępności czasowej pracowników oraz terminach umówień z klientem. Dodatkowe wsparcie dla umów SLA pomaga śledzić oraz zarządzać krytycznymi zgłoszeniami objętymi wymaganym terminem realizacji. Specyfika branży DDD wymaga stałej i okresowej kontroli obiektów narażonych na działanie szkodników. Mobilne ekipy terenowe wykonują cykliczne przeglądy na obiektach klienta. Ksavi Workforce dostarcza funkcjonalność zleceń cyklicznych, które system automatycznie generuje na podstawie zdefiniowanej wcześniej częstotliwości. Dyspozytorzy w centrum serwisowym otrzymują w jednym miejscu komplet aktualnych oraz przyszłych zleceń czekających na dokładnie rozplanowanie.

Zwiększ efektywność pracowników

Mobilny dostęp do systemu umożliwia wykonywanie szeregu czynności będąc na obiekcie, na którym realizowane jest zlecenie. Gromadzenie danych z terenu w trakcie realizacji prac eliminuje narzut późniejszej dodatkowej pracy biurowej. Pozyskane dane mogą posłużyć jako materiał do analizy aktywności szkodników w poszczególnych punktach kontroli na przestrzeni różnych pór roku.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających Twoją organizację w optymalizacji zarządzania pracownikami i zleceniami. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanej pracy włączając w to gospodarkę magazynową oraz śledzenie zużytych materiałów. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży DDD wspierając zarówno pracowników centrum serwisowego jak i ekipy terenowe. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specjalnych wymagań Twojej firmy. Elastyczne sposoby konfiguracji pozwalają na definiowanie dowolnych typów realizowanych usług jak np. montaż, inspekcja, zlecenie jednorazowe z możliwością rozróżnienia w razie potrzeby na obszary dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików
Zarządzaj i monitoruj zlecenia objęte parametrami SLA

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Składaj zapotrzebowania na zasoby magazynowe podczas realizacji prac
Korzystaj z dostępu do aktualnego stanu magazynowego i zapisuj użycie materiałów
Uzyskaj dostęp do instrukcji i schematów obsługiwanych obiektów
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach