Usługi komunalne i administracyjne

Usługi komunalne to grupa usług miejskich, które władze miasta zapewniają swoim obywatelom. Firmy podwykonawcze, które dostarczają i utrzymują usługi użytkownikom końcowym muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, aby usługi wykonane były terminowo oraz z najwyższą starannością. Istnieje szereg usług komunalnych, dla których punktualność jest krytyczna, a utrzymanie ciągłości działania jest kluczem do osiągnięcia wysokiej satysfakcji klientów. W takich przypadkach wymagana jest natychmiastowa reakcja na jakiekolwiek zgłoszenie. Po identyfikacji charakteru zgłoszenia, proponowane jest odpowiednie rozwiązanie. Eksperci i dyspozytorzy z centrum obsługi wybierają odpowiednie ekipy terenowe bazując na wymaganych i dostępnych kompetencjach, potrzebnym sprzęcie, dostępności pracowników i spodziewanym czasie obsługi. Optymalne zaplanowanie prac oraz możliwość szybkiego przeplanowania zadań pozwoli Ci na szybką reakcję oraz realizację usługi w krótkim terminie od daty zgłoszenia.

Zoptymalizuj planowanie oraz monitorowanie realizacji zleceń

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z optymalizacją planowania prac, Ksavi Workforce oferuje intuicyjne narzędzie dla centrów dyspozycyjnych. Dyspozytorzy otrzymują dostęp do zestawu widoków, dzięki którym mogą efektywnie planować realizację zleceń oraz ustalać harmonogramy poszczególnych zespołów. Szereg udogodnień systemu ułatwia ich codzienną pracę oraz pozwala na szybką reakcję na pojawiające się nowe zgłoszenia. Moduł podpowiedzi najlepszej ekipy bazuje na wymaganych kompetencjach, aktualnej dostępności czasowej pracowników oraz terminach umówień z klientem. Dodatkowe wsparcie dla umów SLA pomaga śledzić oraz zarządzać krytycznymi zgłoszeniami objętymi wymaganym terminem realizacji. Aby zapobiegać przypadkowym awariom utrzymywanej infrastruktury, musi ona być stale kontrolowana pod kątem sprawności technicznej. Mobilne ekipy terenowe wykonują okresowe przeglądy na obiektach klienta, aby sprawdzić stan techniczny instalacji. Ksavi Workforce dostarcza funkcjonalność zleceń cyklicznych, które system automatycznie generuje na podstawie zdefiniowanej wcześniej częstotliwości. Dyspozytorzy w centrum serwisowym otrzymują w jednym miejscu komplet aktualnych oraz przyszłych zleceń czekających na dokładnie rozplanowanie.

Zwiększ efektywność pracowników

Mobilny dostęp do systemu umożliwia wykonywanie szeregu czynności będąc na obiekcie, na którym realizowane jest zlecenie. Gromadzenie danych z terenu w trakcie realizacji prac eliminuje narzut późniejszej dodatkowej pracy biurowej. Ewidencja zużytych materiałów oraz zarządzanie sprzętem użytym podczas wykonywania prac uszczelnia procesy gospodarki magazynowej zwiększając jednocześnie jakość usług utrzymania infrastruktury komunalnej. Zgromadzone dane stanowią również materiał do analizy miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemu, co umożliwi objęcie ich dokładniejszą kontrolą w przyszłości.

Zwiększ rentowność firmy wykorzystując pełnię funkcji systemu

Poza elastycznym zarządzaniem harmonogramami, Ksavi Workforce oferuje szereg innych funkcjonalności wspierających Twoją organizację w optymalizacji zarządzania pracownikami i zleceniami. Centralna baza zleceń, klientów oraz obiektów klienckich daje szansę na gromadzenie całej historii wykonanej pracy włączając w to gospodarkę magazynową oraz śledzenie zużytych materiałów. Wykorzystanie pełni funkcjonalności systemu sprawi, że ten z powodzeniem sprawdzi się w branży usług komunalnych, wspierając zarówno pracowników centrum serwisowego jak i ekipy terenowe. Ksavi Workforce jest w pełni konfigurowalnym środowiskiem, które można łatwo zaadaptować do specyfiki typu usług komunalnych, którymi zajmuje się Twoja firma. Elastyczne sposoby konfiguracji pozwalają na definiowanie dowolnych typów realizowanych usług jak np. instalacje, naprawy, przeglądy.

Branżowe przykłady zastosowań

Odśnieżanie
Naprawy dachów
Asysta i zabezpieczenia drogowe
Remonty drogowe
Opieka nad zielenią miejską
Przeglądy i udrażnianie kanalizacji
Wywóz odpadów i nieczystości
Zarządzanie przenośnymi toaletami
Remonty budynków i zabudowań publicznych
Usługi administracji budynkami

Wsparcie dla Twojej firmy

Wsparcie dla cetrum serwisowego

Aktualizuj harmonogramy w celu obsługi krytycznych zleceń
Informuj zespół o pilnych zadaniach i zmianach grafiku on-line
Zarządzaj umówieniami z klientem
Zautomatyzuj pracę definiując zlecenia okresowe
Planuj użycie sprzętu specjalistycznego
Użyj kwalifikacji pracowników do utworzenia optymalnych grafików
Zarządzaj i monitoruj zlecenia objęte parametrami SLA

Wsparcie dla pracowników terenowych

Gromadź dodatkowe dane w trakcie realizacji zleceń
Dodawaj załączniki do zleceń
Składaj zapotrzebowania na zasoby magazynowe podczas realizacji prac
Korzystaj z dostępu do aktualnego stanu magazynowego i zapisuj użycie materiałów
Uzyskaj dostęp do instrukcji i schematów obsługiwanych obiektów
Uzyskaj dostęp do historii zleceń i klienta na miejscu realizacji
Otrzymuj informacje o zmianach grafiku oraz pilnych zadaniach